NTD Lifts affärsidé

NTD Lift erbjuder kundanpassade hisslösningar med hög funktionalitet och med kvalitetssäkring i alla våra affärsverksamheter

Kärnvärden

Flexibilitet

Brett produktsortiment för vertikala transporter

Funktionalitet

Genomtänkta lösningar

Kvalitetsgaranti

Pålitlighet i prestanda, leveranser, utveckling och kundstöd

Vision

NTD ska bli den ledande och tekniskt mest avancerade leverantören av låghastighets, nischprodukter.