Kundanpassade hisslösningar

NTD A300

 

Plattformshissar

Utvecklade för kommersiella och privata fastigheter där man vill tillgänglighetsanpassa med hisslösning. Passar både för nybyggnation eller befintlig miljö

 

 

Kabinhissar

Smidig hisslösning för alla typer av byggnader där det krävs en kabinhiss men där utrymme saknas för ett konventionellt alternativ.

 

 

Trapphissar

För kommersiella och privata fastigheter med tillgänglighetsbehov. Våra trapphissar är utvecklade för raka trappor och smälter väl in i olika byggnadsmiljöer.